Inst​a​lacje elektry​czne

Instalacja elektryczna

          Jest to część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i ​koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Instalacja elektryczne służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.

          Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym składa się z układu zasilania niskiego napięcia, obejmującego:
       przyłącze i złącze kablowe,
        tablicę rozdzielczą,
       piony i linie zasilające,
       instalację odbiorczą,
       odpowiednią liczbę obwodów.

Nasza oferta